Aldaketak eta itzulketak

Atzera egiteko, itzultzeko eta erreklamazioak egiteko eskubidea

Erosleak gutxienez hamalau egun naturaleko epea izango du atzera egiteko, bezeroak produktua jasotzen duen egunetik aurrera, inolako zigorrik gabe eta arrazoiak adierazi gabe.

Atzera egiteko eskubidea telefono bidez (620 89 44 86), info@papurrak.eus helbide elektronikora idatziz, idazkia, gure posta-helbidera (Zokolo bidea 9, behea, 20180 Oiartzun) idatziz edo atzera egiteko inprimakiaren bidez jakinarazi behar da.

Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testua aldatzen duen martxoaren 27ko 3/2014 Legearen 103. artikuluan ezarritakoaren arabera, uko egitetik salbuetsita daude kontsumitzailearen zehaztapenen arabera egindako edo argi eta garbi pertsonalizatutako zerbitzuen edo ondasunen hornidurak, edo, beren izaeragatik, itzuli ezin direnak edo azkar hondatu edo iraungi daitezkeenak.

Itzulketa

Bezeroak produktua zuzenean itzuli edo entregatu beharko dio PAPURRAKi, Zokolo bidea 9, behea, 20180 Oiartzun helbidera, bidegabeko atzerapenik gabe, eta gehienez ere 14 egun naturaleko epean, kontratuan atzera egiteko eskubidea formalizatzen den egunetik zenbatzen hasita. Epea betetzat joko da bezeroak produktua epea amaitu baino lehen itzultzen badu.

Bezeroa arduratuko da produktua itzultzeko kostuez.

Nolanahi ere, itzuli beharreko produktuek egoera ezin hobean egon beharko dute, erabili gabe eta jatorrizko bilgarrian. Beraz, mesedez, ziurtatu paketea behar bezala babestuta eta zigilatuta dagoela, garraioan arazorik egon ez dadin. Jaso ondoren, egoera aztertuko dugu. Artikuluak, osagaiak, osagarriak, sustapen-opariak eta dokumentazioa osorik eta baldintza egokietan daudela egiaztatzen dugunean, ordaindutako dirua itzuliko dugu.

Ordainketa itzultzea

Ordainketa itzultzeko, bezeroak erabilitako ordainbide berberak erabiliko dira, betiere kontrakoa adierazi ez bada.

PAPURRAKek itzulketa atxiki ahal izango du, produktua jaso arte, atzera egiteko arrazoiaren adierazpena jaso arte, edo bezeroak itzuli izanaren egiaztagiria entregatu arte.

PAPURRAK justifikaziorik gabe atzeratzen bada ordaindutako zenbatekoen itzulketari dagokionez, bezeroak ordaindutako zenbatekoen bikoitza erreklamatu ahal izango du, hargatik jasandako kalte-galerengatik kalte-ordaina jasotzeko eskubidea eragotzi gabe, zenbateko hori gainditzen duen kasuetan.

Produktu akastuna itzultzea.

Produktua egoera onean ez badago eta hari egotz dakizkiokeen arrazoiak bezeroaren ondoriozkoak ez badira, bezeroak produktua itzultzeko eskubidea izango du, eta PAPURRAKi jakinaraziko dio zergatik itzuli duen, kontratazio-baldintza hauetan emandako edozein bitartekoren bidez, bezeroari inolako kosturik eragin gabe. Itzulketa hori, produktuaren akatsagatik edo egoera txarragatik, ez da atzera egiteko eskubidetzat hartuko.

PAPURRAKek konpromisoa hartzen du itzulketaren kostua bere gain hartzeko eta produktu berri baten truke produktua itzultzeko, salmentaren unean onartutako baldintzen arabera.

Bezeroak erreklamazio bat aurkeztu nahi badu, PAPURRAKen establezimendua Zokolo bidea 9 behea, 20180 Oiartzun helbidean dago edo info@papurrak.eus posta elektronikoaren bidez.